Projekt zrealizowany we współpracy z Damianem Kasprzyckim

– pracownia