Projekt zrealizowany we współpracy z arch. Damianem Kasprzyckim

– pracownia